Payson logoPriser
Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Gällande pris är det som anges när du gör din beställning.

Minsta beställningsbelopp
Det finns inget minsta beställningsbelopp, alla beställningar är välkomna.

Betalning
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress, mailadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna lägga in i ett register för utskick av erbjudanden och nyhetsbrev.

Vi har fått dina uppgifter från ett formulär via vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du önskar ha kvar en användare för inköp via vår hemsida eller app.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår ekonmoadministration och marknadsavdelning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Söderkonditoriet Stigs AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på cafe@stigs.nu. Du når vårt dataskyddsombud på cafe@stigs.nu.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.